Dezynsekcja mikrofalowa

Dezynsekcja mikrofalowa drewna zdjęcia

Wpływ mikrofali na owady w drewnie

Istnieje wiele sposobów zwalczania szkodników drewna. Wiele osób preferuje metody niechemiczne. W przeszłości cechowały się one niską efektywnością. Zmieniło się to wraz w pojawieniem się na rynku wygrzewania mikrofalami. W metodzie tej zainfekowane przez szkodniki drewna przedmioty i elementy konstrukcyjne budynków poddawane są działaniu promieniowania mikrofalowego. Promieniowanie mikrofalowe to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. Wygrzewanie mikrofalami pozwala na zwalczanie nie tylko szkodników drewna, ale również grzybów i bakterii bez użycia szkodliwych dla człowieka i zwierząt substancji chemicznych. Metoda ta zachowuje wysoką skuteczność bez względu na poziom wilgotności powietrza i temperaturę. W trakcie wygrzewania mikrofalami cząsteczki wody znajdujące się w wygrzewanym materiale wprawiane są w drgania powodujące podgrzewanie poddawanego wygrzewaniu materiału do temperatury 55 stopni Celsjusza. Temperatura ta powoduje denaturacje białka stanowiącego materiał budulcowy ciała owadów. W trakcie denaturacji następuje zniszczenie przestrzennej struktury białka spowodowane zniszczeniem wiązań stabilizujących strukturę łańcuchów polipeptydowych. Skutkuje to śmiercią poddanych wygrzewaniu mikrofalami owadów. Temperatura wygrzewanego materiału kontrolowana jest przy pomocy kamery termowizyjnej. Wygrzewanie mikrofalami jest całkowite bezpieczne zarówno dla ludzi jak i dla budynków w których się ono odbywa. Nie powoduje żadnych skutków ubocznych, nieprzyjemnych zapachów ani innych zagrożeń. Wygrzewanie mikrofalami nie powoduje żadnych uszkodzeń w poddawanym mu materiale. Do pomieszczenia w którym przeprowadzono wygrzewanie mikrofalami można wrócić natychmiast po przeprowadzeniu tego zabiegu. Nie ma konieczności usuwania żadnych przedmiotów z pomieszczeń, w których przeprowadza się wygrzewanie mikrofalami. Prawidłowo przeprowadzony zabieg tego typu cechuje się stuprocentową skutecznością. Dużą zaletą wygrzewania mikrofalami jest fakt, że likwiduje ono wszystkie gatunki szkodników bez względu na ich stadium rozwoju. Po zabiegu wygrzewania mikrofalami poddany działaniu mikrofal materiał poddawany jest impregnacji.

Wygrzewanie mikrofalami

Jak szkodniki drewna trafiają do naszych domów?

W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że szkodniki drewna pojawiają się w nowobudowanych domach. Z czego to wynika? Przyczynami najczęściej są oszczędności czasu i pieniędzy ze strony producentów drewna. Drewno nie jest odpowiednio kontrolowane pod kątem obecności szkodników, jego suszenie jest zbyt krótkie lub w ogóle się go nie przeprowadza, a czasami dopuszczane jest do sprzedaży mimo iż zauważono w nim obecność szkodników. W ten sposób drewno w którym znajdują się szkodniki żerujące w drewnie trafia do naszych domów . Oczywiście to tylko jedna z dróg ktorą szkodniki drewna przenikaja do naszych domów. Mogą one do nich po prostu wlatywać i składać na drewnie swoje jaja z których wylęgną się larwy zwłaszcza jeśli drewno jest wilgotne.

Historie ludzi, do których trafia zainfekowane drewno często wyglądaja w ten sposób: w końcu po wielu latach nastaje ten długo oczekiwany dzień gdy wprowadzamy się do naszego domu. Odkładaliśmy na niego wiele lat. Wzięliśmy na niego kredyt, który będą spłacać wszyscy nasi potomkowie aż do dnia sądu ostatecznego. Zastawiliśmy swoją żonę i dzieci by zdobyć niezbędne pieniądze. Naszą bezgraniczną radość spowodowaną posiadaniem nowego domu zakłóca jedynie cichy dźwięk wydobywający się z użytych do budowy belek i innych drewnianych elementów. Wkrótce poznajemy niewygodną prawdę: w naszym domu są drewno jady. Wymiana drewnianych elementów na nowe nie wchodzi w grę. Aby je wymienić trzeb by było rozebrać cały dom. Co w takim razie zrobić? Odpowiedzią na to pytanie jest wygrzewanie mikrofalami. Wygrzewanie mikrofalami jest skuteczne w przypadku każdego rodzaju, ale w przypadku drewna już wbudowanego w konstrukcję danego budynku jest ono stosowane szczególnie często. Chcesz wiedzieć czym jest wygrzewanie mikrofalami, jak przebiega wygrzewanie mikrofalami, czy wygrzewanie mikrofalami jest skuteczne, czy wygrzewanie mikrofalami jest bezpieczne i jak zbudowany jest generator mikrofal? Jeśli tak przeczytaj nasz artykuł.

Jak przebiega wygrzewanie mikrofalami ?

W metodzie wygrzewania mikrofalami zainfekowane przez szkodniki drewna przedmioty i elementy konstrukcyjne budynków poddawane są działaniu promieniowania mikrofalowego. Promieniowanie mikrofalowe to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. Wygrzewanie mikrofalami pozwala na zwalczanie nie tylko szkodników drewna, ale również grzybów i bakterii bez użycia szkodliwych dla człowieka i zwierząt substancji chemicznych. Metoda ta zachowuje wysoką skuteczność bez względu na poziom wilgotności powietrza i temperaturę. W trakcie wygrzewania mikrofalami cząsteczki wody znajdujące się w wygrzewanym materiale wprawiane są w drgania powodujące podgrzewanie poddawanego wygrzewaniu materiału do temperatury powyżej 55 stopni Celsjusza. Temperatura ta powoduje denaturacje białka stanowiącego materiał budulcowy ciała owadów. W trakcie denaturacji następuje zniszczenie przestrzennej struktury białka spowodowane zniszczeniem wiązań stabilizujących strukturę łańcuchów polipeptydowych. Skutkuje to śmiercią poddanych wygrzewaniu mikrofalami owadów. W trakcie wygrzewania mikrofalami temperatura drewna podnoszona jest jak już wspominaliśmy poprzez wprawianie w ruch cząsteczek wody. W związku z tym poddawane temu zabiegowi drewno powinno być przynajmniej lekko wilgotne. Jeśli drewno, które ma być poddane wygrzewaniu mikrofalami jest suche należy lekko nasączyć je wodą. Może to być trudne w przypadku drewna, którego powierzchnia została zabezpieczona przez wilgocią. Jednym z rozwiązań tego typu problemu jest nawiercenie drewna wiertłem o niewielkiej średnicy i wstrzyknięcie w powstałe w ten sposób otwory wody przy pomocy strzykawki wyposażonej w igłę o dużej średnicy. Woda może być również wstrzykiwane przez otwory wydrążone przez żerujące w drewnie owady. Jeśli drewno ma odpowiednią wilgotność można rozpocząć jego wygrzewanie przy pomocy generatora mikrofal.

Jak działa generator mikrofal?

W generatorze mikrofal mikrofale produkowane są przy pomocy magnetronu. Magnetron znany też jako lampa mikrofalowa to samowzbudne urządzenie oscylacyjne. Działanie magnetronu opiera się na zjawisku rezonansu. Magnetron przetwarza energię prądu stałego na energię elektryczną wysokiej częstotliwości. Energia przetwarzana jest w komorze anodowej, która umieszczona jest w polu magnetycznym. Katoda emituje elektrony, które przyciągane są przez anodę. Kształt komory anodowej i pole magnetyczne modyfikują tor i prędkość elektronów co prowadzi do emitowania przez magnetron promieniowania mikrofalowego. Magnetrony używane w generatorach mikrofal są zazwyczaj dużo silniejsze od magnetronów używanych w kuchenkach mikrofalowych. W trakcie przeprowadzania wygrzewania mikrofalami bardzo ważne jest właściwe ustawienie generatora mikrofal. Powinien on być bardzo blisko drewna. Generator mikrofal zakończony jest rodzajem dyszy ukierunkowywującej całe produkowane przez generator mikrofal promieniowanie mikrofalowe w jednym kierunku. Drewno poddane działaniu gerneratora mikrofal bardzo szybko podgrzewa się do temperatury powodującej śmierć owadów. W trakcie zabiegu może dojść do stopienia się żywicy znajdującej się na drewnie. Należy uważać aby nie pobrudziła ona podłogi miejsca w którym przeprowadzany jest ten zabieg.

Temperatura wygrzewanego materiału kontrolowana jest przy pomocy kamery termowizyjnej. Jeśli dany fragment drewna osiągną wystarczająco wysoką temperaturę przez wystarczająco długi czas generator jest przesuwany i zaczyna ogrzewać kolejny kawałek drewna.

Czy wygrzewanie mikrofalami jest bezpieczne ?

Zwalczanie owadów mikrofalami jest całkowite bezpieczne zarówno dla ludzi jak i dla budynków w których się ono odbywa. Nie powoduje żadnych skutków ubocznych, nieprzyjemnych zapachów ani innych zagrożeń. Wygrzewanie mikrofalami nie powoduje żadnych uszkodzeń w poddawanym mu materiale. Do pomieszczenia w którym przeprowadzono wygrzewanie mikrofalami można wrócić natychmiast po przeprowadzeniu tego zabiegu. Nie ma konieczności usuwania żadnych przedmiotów z pomieszczeń, w których przeprowadza się wygrzewanie mikrofalami. Prawidłowo przeprowadzony zabieg tego typu cechuje się stuprocentową skutecznością. Dużą zaletą wygrzewania mikrofalami jest fakt, że likwiduje ono wszystkie gatunki szkodników bez względu na ich stadium rozwoju.

Impregnacja drewna jako uzupełnienie dezynsekcji mikrofalami

Po zabiegu wygrzewania mikrofalami poddany działaniu mikrofal materiał poddawany jest impregnacji biocydami owadobójczymi. Tego typu preparatu najczęściej stanowią mieszankę różnego typu biocydów owadobójczych. Jeśli drewno było nawiercane w celu nasączenia go wodą biocydy można wstrzyknąć strzykawką w te same otwory, w które wstrzykiwana była woda. 

 

TAGI: dezynsekcja mikrofalowa cena, owady w drewnie zwalczanie, zwalczanie termiczne korników cena, dezynsekcja kornika mikrofalami, mikrofalowe zwalczanie szkodników drewna, zwalczanie korników mikrofalami, dezynsekcja mikrofalą,

Ocena: 5/5 - 149Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: