Fumigacja za pomocą generatorów azotu

Jedną z metod fumigacji jest fumigacja za pomocą generatorów azotu takich jak na przykład generator azotu air micro. Jest to metoda dużo bezpieczniejsza od fumigacji za pomocą fosforowodoru lub tlenku etylenu ponieważ azot nie jest gazem toksycznym dla ludzi ani dla zwierząt. Ze względu na liczne zalety tej metody fumigacji właśnie tej metodzie fumigacji poświęcimy najwięcej miejsca w naszym artykule.

Urządzenia AirMicro

fumigacja air-micro beztlenowaGenerator azotu air micro to skuteczna metoda zwalczania szkodników mebli, archiwaliów i produktów drewnianych. Azot jest gazem niereaktywnym. Gazami niereaktywnymi nazywamy gazy, które nie są toksyczne ani nie powodują korodowania materiałów, które poddawane są fumigacji za ich pomocą.

Większość organizmów żywych potrzebuje tlenu do oddychania. Bez tlenu organizmy te giną. Usunięcie tlenu z atmosfery powoduje ich śmierć. Dotyczy to również owadów. Podczas fumigacji za pomocą tlenku azotu poddawane zabiegowi przedmioty umieszczane są w opakowaniach wykonanych z nieprzepuszczającej tlenu folii. Następnie brzegi folii są zgrzewane, a opakowania łączone są z generatorem azotu za pomocą rurek. Generator azotu usuwa z opakowań tlen zastępując go azotem aż do momentu gdy stężenie znajdującego się wewnątrz opakowań tlenu spadnie do wartości znajdujących się pomiędzy 0,1%, a 0,3 %. Niewielkie ilości tlenu znajdujące się w wytworzonej w ten sposób atmosferze są niewystarczające aby umożliwić owadom oddychanie co powoduje ich śmierć. W analogiczny sposób fumigacja za pomocą generatorów azotu air micro zwalcza inne organizmy w tym mikroorganizmy w związku z czym jest to również wysoko skuteczna metoda dezynfekcji czyli zwalczania mikroorganizmów.

Wytwarzanie azotu przez generatory

Azot wytwarzany podczas procesu pobierany jest z powietrza atmosferycznego. Działanie generatora polega na oddzielaniu go od znajdującego się w atmosferze tlenu.  Po osiągnięciu założonego stężenia tlenu generator azotu jest odłączany, a obiekt szczelnie zamykane na okres trzech tygodni. Jednym z najnowocześniejszych rodzajów generatorów azotu są generator air micro. Generatory te jako pierwsza i jedyna w Polsce nabyła firma corneco.

W generatorach azotu azot oddzielany jest od tlenu metoda adsorpcji zmiennociśneniowej. Dzięki wykorzystaniu tej metody duże ilości azotu produkowane są przez urządzenia o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Adsorpcja zmiennociśnieniowa w przeciwieństwie do technik kriogenicznych może zachodzić w temperaturze pokojowej. Podczas adsorpcji zmiennociśnieniowej sprężone powietrze przepływa przez kolumnę adsorpcyjną. Kolumna adsorpcyjna zawiera weglowe sito molekularne. Węglowe sito molekularne pochłania tlen, a jednocześnie przepuszcza azot.

Tlen z powietrza adsorpowany jest przez sito węglowe aż do jego całkowitego nasycenia się. Po nasyceniu się sita węglowego wymaga ono zregenerowania się. W tym czasie jej zadania przejmuje druga kolumna adsorpcyjna. Kolumny addsorpcyjne pracują naprzemiennie. Podczas gdy jedna z nich pracuje druga regeneruje się. Umożliwia to nieprzerwaną pracę urządzenia.

Zalety AirMicro

Wysoka mobilność oraz całkowity brak szkodliwości dla zdrowia sprawiają, że generator azotu może być dostarczany do miejsca w którym jest on potrzebny bez względu na to gdzie się ono znajduje.

Fumigacja zabytków i przedmiotów drewnianych

Generatory azotu szczególnie często stosowane są do fumigacji zabytkowych przedmiotów drewnianych i archiwaliów.

Ze względu na swoje rozliczne zalety fumigacja za pomoca generatorów azotu air micro cały czas zyskuje na popularności na świecie w tym między innymi w krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy czy Austria, a teraz jest ona dostępna również na terenie Polski.

Tagi: zwalczanie szkodników, dezynsekcja beztlenowa, generator azotu, generator airmicro, air-micro, corneco, fumigacja, azot, 

Ocena: 5/5 - 127Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: