Drwalnik paskowany

Drwalnik paskowany

Charakterystyka:

Drwalnik paskowany - gatunek owada z rzędu chrząszczy walcowatych, wielkość osobnika dorosłego 2,5-4 mm, krępej budowy o barwie płowoczarnej, płowobrunatnej lub brązowo czarnej. Larwa beznoga o barwie białej z jasno-brazową głową i wielkości około 4 m.

Drwalnik paskowany rozmnaża się głównie w korze drewna, ale także w świeżo okorowanym drewnie (czasem nawet w przetartych balach).

Zobacz więcej »

Kołatek domowy

Charakterystyka:

Kołatek domowy (Anobium punetatum) występuje na obszarze całe Europy. W przeciwieństwie do spuszczela kołatek nie jest tak wymagającym gatunkiem. Larwy tego gatunku są bardzo wrażliwe na działanie niskich temperatur.

Chrząszcz osiąga długość 3-4 mm, ma barwę jasno- lub ciemnobrunatną. Chrząszcze pojawiają się od kwietnia do sierpnia. Wolą drewno o większej wilgotności dlatego można je spotkać np. w piwnicach, belkach przyziemnych, podłogach oraz meblach.

Okres żerowania larw trwa od roku do nawet 3 lat. Charakterystyczne znaki po których można rozpoznać kołatka domowego to odgłos kołatania oraz otwory o średnicy 1,5 mm.

Zobacz więcej »

Kołatek domowy
Miazgowiec parkietowiec

Miazgowiec parkietowiec

Charakterystyka:

Chrząszcz z rodziny miazgowcowatych (lyctidae) długość 2-5 mm, maja ciało wydłużone o równoległych bokach, delikatnie spłaszczone, drobno owłosione. Posiadają czułki. Barwa miazgowców jest od jasno-brunatnej po ciemno- czerwono-brunatne. Larwy maja ciało mięsiste w kolorze białawym, łukowato zgiete drobno owłosione z trzema parami nóg, długość około 6 mm.

Występują w drewnie twardym (dąb, jesion, mahoń, orzech). Liczne gatunki miazgowców żyją w lasach gdzie mają odpowiedni pokarm(bogaty w skrobie) w martwych konarach lub gałęziach drzew, szkodniki występują także w pociętych drewnianych belach.

Zobacz więcej »

Kruszel Czarny

Charakterystyka:

Owad szkodnik z rodziny trzpiennikowatych. Długość ciała osobników dorosłych uzależniona jest od płci. Samce mają od 12 do 28 mm długości, a samice od 15 do 46 mm długości.

Kruszel Czarny wyglądem przypomina gąsieniczniki takie jak zgłąbia i kłowacznik z którymi często jest mylony.

Zobacz więcej »

Kruszel Czarny
Przeziernik osowiec

Przeziernik osowiec

Charakterystyka:

Występowanie
Przeziernik osowiec występuje w Europie, Armenii, północnym Kaukazie, środkowym Uralu i Ameryce Północnej. W Polsce występuje w zadrzewieniach, lasach liściastych i plantacjach topolowych. Preferuje miejsca suche i słoneczne.

Żerowanie
Przeziernik osowiec żeruje w drzewach liściastych takich jak jesion, wierzba, lipa i brzoza, ale szczególnie upodobał sobie topole. Atakuje najniższą część pnia, szyje korzeniowe i wystające korzenie.

Zobacz więcej »

Spuszczel pospolity

Charakterystyka:

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajlus) żeruje w drewnie miękkim czyli drewnie drzew iglastych. Występuje w strefie umiarkowanej całej półkuli północnej. W Polsce występuje na terenie całego kraju, najliczniejszy w ciepłych rejonach nizinnych.

Dorosły osobnik spuszczela osiąga długość do 21 mm, barwy jasno- lub ciemnobrunatnej do czarnej, krótko owłosiony. Czułki u samców sięgają do połowy ciała, u samic są nieco krótsze. Chrząszcze roją się od połowy czerwca do połowy sierpnia. Zapłodniona samica składa jaja w szpary w drewnie.

Owad ten preferuje miejsca ciepłe i nasłonecznione dlatego najłatwiej jest spotkać go na strychu, poddaszu drewnianego domu. Larwa tego owada żyje około 7 lat, lecz w wyjątkowych sytuacjach, kiedy drewno jest bogate w składniki odżywcze może dożyć nawet 16 lat. Obecność spuszczela można rozpoznać po owalnych otworach na powierzchni drewna o szerokości nawet 6 mm. Charakterystyczny jest dla niego słyszalny z odległości nawet 2 metrów odgłos żerowania.

Zobacz więcej »

Spuszczel pospolity
Kornik drukarz

Kornik drukarz

Charakterystyka:

Kornikowate-Scolytidae to najbardziej popularny gatunek szkodników drewna na świecie. Powszechnie nazywa się nimi wszelkiego rodzaju szkodniki atakujące wyroby z drewna należy jednak zaznaczyć, że atakują one głównie osłabione drzewostany.

Długość ciała waha się od 1 mm do 9 mm. Larwy kornikowatych są barwy białej z żółto-brunatną głową. W Polsce występuję 107 gatunków kornikowatych. Chrząszcze roją się w ciepłe, słoneczne dni od marca do połowy lipca. Kornikowate żerują zwykle na określonych roślinach żywicielskich, zasiedlając tylko pewne partie drzewa np. korzenie.

Zobacz więcej »

Krokwiowiec piłkorożny

Charakterystyka:

Krokwiowiec piłkorożny (Priobium carpini) występuje w całej Europie, w Polsce na terenie całego kraju. Spotkać go można w zagrzybionym drewnie budynku oraz w lesie. Ciało długości 3-5 mm, w kolorze ciemnobrunatnym. Larwa biała długości do 9 mm. Chrząszcze roją się w lipcu i sierpniu.

Zobacz więcej »

Krokwiowiec piłkorożny
Stukacz świerkowiec

Stukacz świerkowiec

Charakterystyka:

Stukacz świerkowiec (Ernobius mollis) rozprzestrzeniony jest w całej Europie i na Syberii. W Polsce należy do najpopularniejszych kołatków.

Chrząszcz długości 4-6 mm, brunatny z wyjątkiem jaśniejszej tarczki. Larwa długości 9 mm - biała. Chrząszcze pojawiają się od połowy maja do końca lipca. Samica składa do 30 jaj.

Zobacz więcej »

Wyschlik grzebykorożny

Charakterystyka:

Brązowe chrząszcze o długości ciała ok. 4 mm mają kuliście przedplecze. Na przedzie którego występują małe ząbki. Podstawową różnicą jest odmienny wygląd czułek u sama i samicy. On posiada je w kształcie grzebyków, ona ma czułki.

Zobacz więcej »

Wyschlik grzebykorożny
Tykotek Pstry

Tykotek Pstry

Charakterystyka:

Chrząszcz z rodziny kołatkowatych. Dorosłe osobniki mają średnio 6 mm(5-9mm) długości. Ciało brunatnej barwy, ale krótkie, przylegające, jaśniejsze włoski tworzą na powierzchni pokryw i przedplecza plamiste skupienia.
Szkodnik posiada nitkowate, jedenastoczłonowe czułki, z ostatnimi członami wyraźnie większymi.
Pierwszy segment odwłoka na tylnej krawędzi nieco wygięty

Zobacz więcej »

Skórnik Kolczatek

Charakterystyka:

Chrząszcz z rodziny skórnikowatych. Ciało o długości 5,5 - 10 mm, pokryte jest czarnymi włoskami, pośród których pojawiają się pojedyncze włoski jaśniejsze. Pokrywy o prawie równoległych brzegach, zakończenie pokryw ząbkowane. Posiada 11-członowe czułki, zakończone 3-członową buławką.

Zobacz więcej »

Skórnik Kolczatek
Tykotek Rudowłos

Tykotek Rudowłos

Charakterystyka:

Tykotek rudowłos to chrząszcz z rodziny kołatkowatych z rzędu chrząszczy, który występuje na terenach Europy oraz na bliskim wschodzie. Stanowi on zagrożenie dla drewna drzew liściastych takich jak dąb czy olcha, które jest przeważnie martwe lub zgrzybiałe.

Zobacz więcej »

Zmorsznik Czerwony

Charakterystyka:

Zmorsznik czerwony (Stictoleptura rubra) jest owadem z rodziny kózkowatych. Chrząszcze zmorsznika czerwonego mają od 10 do 20 milimetrów długości a sam owad występuje przeważnie w lasach iglastych i mieszanych.

Zobacz więcej »

Zmorsznik Czerwony
Miazgowiec brunatny

Miazgowiec brunatny

Charakterystyka:

Miazgowiec Brunatny (Lyctus brunneus), który pierwotnie nie występował w Europie. Miazgowce uważana są za poważne szkodniki drewna i najczęściej żerują w drewnie drzew liściastych takich jak między innymi jesion, dąb i limba.

Zobacz więcej »

Kołatek uparty

Charakterystyka:

Kołatek uparty - jak wygląda, żerowanie, występowanie, rozmnażanie oraz zwalczanie kołatka upartego. Kołatek uparty (Anobium pertinax) jest chrząszczem zaliczanym do rodziny kołatkowatych, zwany jest też kołatkiem mieszkaniowym.

Zobacz więcej »

Kołatek uparty
Zagwoździk fiołkowy

Zagwoździk fiołkowy

Charakterystyka:

Zagwoździk fiołkowy jest chrząszczem z rodzaju Callidium. Osobniki najczęściej spotykane są na drzewach należących do gatunków na których żerują ich larwy. Najczęściej są to drzewa iglaste takie jak sosny, świerki, jodły i modrzewie.

Zobacz więcej »

Miazgowiec omszony

Charakterystyka:

Miazgowiec omszony (Lyctus pubescens) to żerujący w drewnie chrząszcz z rodziny miazgowców. Miazgowiec omszony podobnie jak blisko z nim spokrewniony miazgowiec parkietowiec i miazgowiec brunatny jest groźnym szkodnikiem wyrobów wykonanych z drewna.

Zobacz więcej »

Miazgowiec omszony
Zmorsznik czarny

Zmorsznik czarny

Charakterystyka:

Zmorsznik czarny jest szeroko rozprzestrzeniony na terenie Europy. Larwy zmorsznika czarnego żerują w twardym i wilgotnym drewnie żywych, ale uszkodzonych mechanicznie drzew. Zmorszniki czarne żerują głównie w drewnie martwym.

Zobacz więcej »

Bogatek Ośmioplamkowy

Charakterystyka:

Bogatek ośmioplamkowy to drewnożerny chrząszcz z rodziny bogatkowatych. Szkody powodowane przez bogatka ośmioplamkowego to zniszczenia różnego rodzaju drewnianych konstrukcji znajdujących się na terenach leśnych.

Zobacz więcej »

Bogatek Ośmioplamkowy
Węglarek czerwonoudy

Węglarek czerwonoudy

Charakterystyka:

Węglarek czerwonoudy występuje w środkowej i południowej Europie. Osobniki dorosłe węgarka czerwonoudego mają od 8 do 13 milimetrów długości. Są one czarne.

Zobacz więcej »

Rębacz dwupaskowy

Charakterystyka:

Rębacz dwupaskowy jest owadem polifagicznym. Oznacza to że ten drewnożerny robak żeruje na wielu gatunkach drzew. Najczęściej są to drzewa iglaste takie jak świerki, sosny, jodły i modrzewie.

Zobacz więcej »

Rębacz dwupaskowy
Włochatek brodaty

Włochatek brodaty

Charakterystyka:

Włochatek brodaty występuje głównie na terenie środkowej Europy. Szczególnie często pojawia się on w zadrzewieniach miejskich wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz na obrzeżach obszarów leśnych. Rozwija się w różnych gatunkach drzew liściastych.

Zobacz więcej »

Kozioróg dębosz

Charakterystyka:

Kozioróg dębosz jest największym występującym w Polsce przedstawicielem rodziny kózkowatych. Kozioróg dębosz jest groźnym szkodnikiem dębów. Jego działalność może doprowadzić nawet do całkowitego obumarcia drzew w których odbywa się jego żerowanie.

Zobacz więcej »

Kozioróg dębosz
Pętlak Pstrokaty

Pętlak Pstrokaty

Charakterystyka:

Pętlak pstrokaty znany również jako baldurek pstrokaty jest chrząszczem żerującym w drewnie. Pętlak pstrokaty to robak w drewnie wyjątkowo dużej ilości gatunków drzew żerujący. Wśród drzew liściastych są to brzozy, buki, dęby, graby, jesiony i wierzby.

Zobacz więcej »

Biegowiec dębowy

Charakterystyka:

W Polsce Biegowiec dębowy pojawia się w mieszanych i liściastych lasach. Biegowiec dębowy nie jest szkodnikiem szczególnie szeroko rozpowszechnionym.

Zobacz więcej »

Biegowiec dębowy
Rogatek pstrokaty

Rogatek pstrokaty

Charakterystyka:

Rogatek pstrokaty jest szkodnikiem drewna z rodziny kózkowatych. Występuje na terenie Europy, Kaukazu i Syberii. Rogatek pstry żeruje w martwym drewnie w związku z czym nie powoduje on dużych szkód.

Zobacz więcej »

Cioch barwny

Charakterystyka:

Cioch barwny znany również jako cioch wzorzysty jest szkodnikiem drewna zaliczanym do rodziny kózkowatych. Cioch barwny rozpoczyna swoje żerowanie w drewnie żywych drzew.

Zobacz więcej »

Cioch barwny
Zagwoździk złocistozielony

Zagwoździk złocistozielony

Charakterystyka:

Zagwoździk złocistozielony znany również jako ściga lśniąca jest owadem szeroko rozpowszechnionym w Europie. Szkodnik ten nie powoduje dużych szkód w drzewostanie ponieważ zazwyczaj żeruje on w drzewach, które już są obumierające lub osłabione.

Zobacz więcej »

Rzemlik plamisty

Charakterystyka:

Rzemlik plamisty jest groźnym szkodnikiem wtórnym. Ten drewnożerny robak dobija drzewa uszkodzone lub osłabione w tym również te, w przypadku których uszkodzenia są tylko nieznaczne.

Zobacz więcej »

Rzemlik plamisty
Rzemlik plamisty

Rzemlik plamisty

Charakterystyka:

Rzemlik plamisty to szkodnik z rodziny kózkowatych. Zapobieganie szkodom wyrządzanym przez rzemlika plamistego polega przede wszystkim na podejmowaniu działań profilaktycznych.

Zobacz więcej »

Rzemlik osikowiec

Charakterystyka:

Rzemlik osikowiec (saperda populnea) jest szkodnikiem wierzb i topól z rodziny kózkowatych. Rzemlik osikowiec żeruje na wszystkich gatunkach topól występujących na terenie Polski. Drzewa w których żeruje wiele larw rzemlika osikowca usychają.

Zobacz więcej »

Rzemlik osikowiec
Ostrokrywka goniec

Ostrokrywka goniec

Charakterystyka:

Ostrokrywka goniec to szkodnik żerujący w drewnie zaliczany do rodziny kózkowatych. Występuje na terenie Europy, atakuje on głównie drewno, które jest wilgotne i zostało już częściowo rozłożone przez grzyby. Świeżo wylęgnięte larwy żerują pod korą.

Zobacz więcej »

Trzeń korowy

Charakterystyka:

Wstaw opis

Zobacz więcej »

Trzeń korowy

Ocena: 5/5 - 348Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: