kołatek uparty zwalczanie metody

Czym jest kołatek uparty ?

Kołatek uparty (Anobium pertinax) jest chrząszczem zaliczanym do rodziny kołatkowatych. Ze względu na to, że często pojawia się w mieszkaniach bywa on również nazywany kołatkiem mieszkaniowym.

Jak wygląda kołatek uparty ?

Osobniki dorosłe kołatka upartego mają od 4 do 4,5 milimetrów długości. Są one owłosione, ale włosy znajdujące się na powierzchni ich ciał są krótkie i jest ich niewiele. Czułki kołatka upartego składają się z 11 członów. Ciało kołatka upartego jest czarnobrunatne.

Jak odróżnić samca kołatka upartego od samicy kołatka upartego ?

Samice i samce kołatka upartego odróżnić można od siebie po budowie czułków. Trzy ostatnie spośród nich u samców są dłuższe niż jest to w przypadku samic.

Występowanie kołatka upartego 

Kołatek uparty jest owadem o wyjątkowo szerokim zakresie występowania. Spotykany jest w całej Europie, na Kaukazie, na Syberii oraz na Dalekim Wschodzie. Północna granica zasięgu występowania kołatka upartego sięga daleka za koło podbiegunowe. Zwierzęta charakteryzujące się tak szerokim zakresem występowania nazywamy zwierzętami kosmopolitycznymi.

Rozmnażanie się kołatka upartego

Osobniki dorosłe kołatka upartego pojawiają się od kwietnia do czerwca.

Jaja składane są przez samice w szczelinach drewna oraz w otworach wylotowych pozostawionych przez opuszczające drewno osobniki dorosłe kołatków upartych. Samice kołatka starannie wybierają drewno w którym składane są przez nie jaja. Składane są one na drewnie zagrzybiałym i zawilgoconym znajdującym się w dolnych partiach budynków. Najczęściej jest to drewno z którego zbudowane są legary lub podłogi. Drewno znajdujące się w tego typu miejscach zapewnia optymalne warunki dla rozwoju larw kołatka upartego.

Larwy kołatka upartego żerują w bielu zainfekowanym przez grzybnie. W pojedynczym fragmencie drewna może jednocześnie rozwijać się wiele pokoleń kołatka upartego. Żerowiska kołatka upartego łatwo pomylić z żerowiskami jego bliskiego, a jednocześnie niezwykle pospolitego  krewniaka czyli kołatka domowego. Drążone przez larwy kołatka upartego chodniki mają do 3 milimetrów szerokości. Wypełnione są one  mączką drzewną oraz spłaszczonymi grudkami odchodów.

Pod koniec swojego rozwoju larwy kołatka upartego budują kolebki poczwarkowe, których długość wynosi od 4 do 10 milimetrów. Kolebka poczwarkowa umieszczona jest prostopadle do powierzchni drewna. Przepoczwarzenie kołatka upartego ma miejsce jesienią niemniej osobniki dorosłe kołatka upartego pozostają w kolebkach poczwarkowych aż do wiosny i dopiero wtedy opuszczają one drewno.

Zniszczenia powodowane przez kołatka upartego

Kołatek uparty jest groźnym szkodnikiem wtórnym drewna budowlanego. Na szczęście nie atakuje on zdrowego drewna, a jedynie drewno wilgotne i zainfekowane przez grzyby. W związku z tym jego pojawieniu się w domu można łatwo zapobiec przeprowadzając budowę domu w zgodzie ze sztuką budowlaną w tym zwłaszcza używając do budowy odpowiednio wysuszonego drewna. W lasach będących pierwotnymi miejscami występowania kołatka upartego straty powodowane przez tego owada nie są duże. Największe straty kołatek uparty powoduje w drewnie iglastym. W drewnie drzew liściastych powodowane przez niego zniszczenia są rzadsze ponieważ rzadziej w nim żeruje.

Ocena: 5/5 - 149Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: