Miazgowiec omszony 

Czym jest miazgowiec omszony ?

Miazgowiec omszony (Lyctus pubescens) to żerujący w drewnie chrząszcz zaliczany do rodziny miazgowców.

miazgowiec omszony

Miazgowce

Miazgowce to rodzina chrząszczy mających od 2 do 5 milimetrów długości. Wiele spośród gatunków miazgowców to groźne szkodniki drewna. Najpowszechniejsi w Polsce przedstawiciele miazgowców to obok miazgowca omszonego miazgowiec.

Gdzie występuje miazgowiec omszy?

Miazgowiec omszony występuje w środkowej i południowej Europie, Azji Mniejszej oraz na Kaukazie. Pojawia się w całej Polsce, ale jedynie lokalnie ten drewnożerny chrząszcz jest liczny. Jest on znacznie rzadszy niż miazgowiec parkietowiec.

Żerowanie i szkody wyrządzane przez miazgowca omszonego

Larwy miazgowca omszonego żerują w martwym i suchym drewnie drzew liściastych. Robaki te szczególnie upodobały sobie bielaste części dębu. Miazgowce omszone atakują drzewa stojące i leżące, tarcicę oraz wyroby wykonane z drewna. Te drewnożerne robaki zasiedlają wyłącznie drewno cechujące się znaczną zawartością skrobi. Szczególnie często atakowane przez miazgowca omszonego jest drewno pochodzące z drzew, które zostały ścięte w okresie jesienno-zimowym. Drewno tych drzew zawiera w swoim pniu przyciągające miazgowce omszone substancje zapachowe.

Jak wygląda miazgowiec omszony

Osobniki dorosłe miazgowca omszonego osiągają od 3 do 5 milimetrów długości. Ich ciała zazwyczaj są czarnobrunatne z wyjątkiem czerwonych czułek, przedniego brzegu przedplecza, pokryw, nóg oraz końca odwłoka. Przedplecze miazgowca omszonego jest nieregularnie czworokątne. U nasady pokryw jest ono węższe. Na pokrywach znajdują się regularne szeregi kropek. Od miazgowca parkietowca z którym jest on blisko spokrewniony odróżnić go można po wyraźnej, podłużnej i głębokiej bruździe znajdującej się na środku przedplecza. Bruzda ta kończy się jamką znajdującą się przy tylnim brzegu przedplecza.

Rozmnażanie się miazgowca omszonego.

W warunkach naturalnych rójka miazgowców omszonych ma miejsce od maja do czerwca. W pomieszczeniach zamkniętych osobniki dorosłe miazgowców omszonych mogą pojawiać się przez cały rok.

Jaja składane są przez samice miazgowca omszonego pojedynczo do naczyń w drewnie na głębokości wynoszącej od 2 do 5 milimetrów. Pojedyncza samica składa około 70 jaj. Jaja miazgowca omszonego mają kształt walcowaty. Na jednym z ich końców znajduje się cienki wyrostek. Mają one od 1 do 1,3 milimetrów długości.

Białawe larwy wylęgają się z jaj po upływie tygodnia. Początkowo ciało larwy jest wydłużone. Dopiero po pierwszym linieniu zmienia ono kształt na łukowato zgięty. Na ósmym segmencie odwłoka znajduje się duża przetchlinka pozwalająca na odróżnienie larwy miazgowca omszonego od larw kołatków takich jak kołatek domowy czy kołatek uparty. Żerowanie larw odbywa się w warstwie bielu znajdującej w pobliżu miazgi. Czasami zdarza się, że uszkadzane są przez nie również zewnętrzne warstwy drewna twardzielowego. Przebieg chodników larwalnych jest nieregularny. Mają one od 1 do 2 milimetrów średnicy. Szczelnie zapełnione są one mączką drzewną. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków owadów w mączce drzewnej znajdującej się w chodnikach larwalnych miazgowców omszonych nie można zaobserwować wyraźnie ukształtowanych cząstek kału.

Przepoczwarzenie ma miejsce w znajdującym się płytko pod powierzchnią drewna poszerzonym końcu chodnika. Poczwarki miazgowca omszonego są białe i lekko łukowato zgięte. Kształtem przypominają osobniki dorosłe miazgowca omszonego. Na zewnątrz chrząszcze wychodzą przez okrągły otwór mający od 1 do 2 milimetrów średnicy.

Przeciętnie cykl rozwojowy miazgowca omszonego trwa rok niemniej w zależności od warunków w tym zwłaszcza temperatury oraz wilgotności drewna może on ulec wydłużeniu lub skróceniu. W ogrzewanych pomieszczeniach cykl ten może skrócić się do zaledwie 4 miesięcy.

Szkody wyrządzane przez miazgowca omszonego

Miazgowiec omszony podobnie jak blisko z nim spokrewniony miazgowiec parkietowiec i miazgowiec brunatny jest groźnym szkodnikiem wyrobów wykonanych z drewna. Nierzadko doprowadza on do ich niemal całkowitego zniszczenia. Niewielkie wymagania dotyczące wilgotności sprawiają, że miazgowce omszone podobnie jak miazgowiec parkietowiec i miazgowiec brunatny często pojawiają się w zakładach przemysłu drzewnego takich jak parkieciarnie oraz wytwórnie mebli, oklein lub sklejki.

 

Inne Szkodniki Drewna:

Drwalnik paskowany
Kołatek domowy
Miazgowiec parkietowiec
Kornik drukarz
Krokwiowiec piłkorożny 
Stukacz świerkowiec
Wyschlik grzebykorożny
Tykotek Pstry
Skórnik Kolczatek 
Spuszczel pospolity
Zagwoździk fiołkowy 
Kołatek uparty
Miazgowiec brunatny 
Zmorsznik Czerwony 
Kruszel Czarny 
Tykotek Rudowłos 

 

Metody Zwalczania

Fumigacja / Gazowanie
Iniekcja ciśnieniowa
Żelowanie za pomocą Xilix Gel
Metoda Mikrofalowa
Beztlenowa Metoda Dezynsekcji

Ocena: 5/5 - 142Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: