Warsztaty "Zintergrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM)"

6 grudnia 2017 roku w godzinach 9-16 w Sali Samurajów, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie firma Corneco wzięła udział w warsztatach "Zintegrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM) w Muzeach, Bibliotekach, Archiwach jako ważna część konserwacji prewencyjnej" Warsztaty zorganizowane zostały przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem.

Zwalczanie szkodników w muzeach, bibliotekach i archiwach.

Warsztaty te poświęcone były zintegrowanym metodom zwalczania szkodników znanym też jako IPM (integrated pest management) w muzeach, bibliotekach i archiwach. Warsztaty te miały na celu przybliżenie uczestnikom tematyki IPM w ramach kompleksowej prewencji mającej na celu zminimalizowanie szkód i ograniczenie kosztów przyszłych działań naprawczych w obiektach muzealnych, bibliotekach i archiwach. W ramach warsztatów uczestnicy poznali metody ochrony kolekcji muzealnych przed zagrożeniami biologicznymi takimi jak gryzonie, owady, ptaki, bakterie i grzyby.

Udział w szkoleniu był dla uczestniczących w nim pracowników firmy Corneco okazją do powtórzenia posiadanych już i stosowanych już od dawna informacji niemniej nie zabrakło na nich tez nowych niezwykle przydatnych w działalności firmy Corneco informacji. W ramach wspomnianych warsztatów odbyła się seria szkoleń prowadzonych przez światowej klasy ekspertów w zwalczaniu szkodników żerujących w obiektach takich jak archiwa, biblioteki i muzea.

integrowalne metody zwalczania szkodników.jpg

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z SGGW w Warszawie przekazał uczestnikom szkolenia informacje na temat zintegrowanych systemów zarządzania ochroną przed szkodnikami w bibliotekach, muzeach i archiwach. Przedstawił też naturalnych wrogów szkodników muzealnych i perspektywy ich wykorzystania w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz metody ocena ryzyka od szkodników w muzeach, archiwach i bibliotekach. Niemniej wartościowe informacje zawierały wystąpienia pozostałych osób. Dr Agnieszka Laudy przedstawiła IPM na podstawie konkretnego przypadku jakim był pałac w Wilanowie. Dr Tomasz Sawoszczuk i dr Justyna Syguła Cholewińska przedstawili schematy oceny stopnia skażeń mikrobiologicznych obiektów zabytkowych w analizie ryzyka. To tylko niektóre spośród długiej listy niezwykle ciekawych i przydatnych w działalności firmy Corneco wykładów przedstawionych przez prelengentów na wspomnianych warsztatach. 

 

Muzemu Narodowe w Krakowie
 

Ochrona obiektów zabytkowych

szkodniki drewna

Ocena: 5/5 - 145Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: