Rębacz dwupaskowy

(Rhagium bifasciatum)

Morfologia, występowanie i żerowanie Rębacza dwupaskowego

Rębacz dwupaskowy

Występowanie rębacza dwupaskowego

Rębacz dwupaskowy powszechnie występuje na terenie Kaukazu, Zakaukazia, Armenii i Azji Mniejszej. Na terenie Polski występuje on głównie w lasach sosnowych i świerkowych znajdujących się na terenach górskich i przedgórzu w południowej części kraju. W pozostałych częściach Polski ten drewnożerny robak pojawia się głównie na skutek zawleczenia z drewnem, ale zdarza się to rzadko.

Żerowanie rębacza dwupaskowego - drewnożerny robak

Rębacz dwupaskowy jest owadem polifagicznym. Oznacza to że ten drewnożerny robak żeruje na wielu gatunkach drzew. Najczęściej są to drzewa iglaste takie jak świerki, sosny, jodły i modrzewie. Ten robak w drewnie spotykany jest również na wielu gatunkach drzew i krzewów liściastych zdarza się to jednak rzadziej niż w przypadku drzew iglastych. Drzewa liściaste na których żeruje rębacz dwupaskowy to czarny bez, buk, brzoza, dąb, grab, głóg, jesion, jarzębina, lipa, leszczyna, topola, olcha, żarnowiec i wierzba.

Wśród drzew liściastych na których żeruje znajdują się również drzewa owocowe takie jak jabłonie, grusze i wiśnie. Rębacz dwupaskowy opanowuje drzewa leżące. Rzadziej ten robak w drewnie pojawia się na przyziemnych partiach drzew stojących. Szczególnie często ten drewnojad pojawia się w wilgotnym drewnie sosnowym, które zasiedlane jest również przez inne robaki w drewnie takie jak szczapówka oraz wykarczak sosnowiec.

Jak wygląda rębacz dwupaskowy - morfologia

Osobniki dorosłe rębacza dwupaskowego mają od 12 do 22 milimetrów długości. Są czarne. Czułki czerwonobrunatne z wyjątkiem ich pierwszego członu, który jest czarny. Długość czułków uzależniona jest od płci rębacza dwupaskowego. Czułki samic są krótsze niż samców. Długość ich przedplecza jest taka sama jak szerokość. Na każdej z pokryw znajdują się trzy podłużne, gładkie żeberka. Górna część ciała jest połyskująca i rzadko pokryta delikatnymi włoskami. Typowy osobnik rębacza dwupaskowego ma czarne pokrywy z czerwonobrunatnymi bocznymi krawędziami i wierzchołkiem. Na każdej z pokryw znajdują się po dwa żółte, ukośne paski z których jeden znajduje się przed połową pokrywy, a drugi z nich za połową pokrywy.

Larwy rębacza dwupaskowego są silnie spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Osiągają one do 34 milimetrów długości. Ich głowa jest nieznacznie szersza od przedtułowia.

Poczwarki rębacza dwupaskowego mają od 14 do 21 milimetrów długości.

 

 

 

Ocena: 5/5 - 158Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: