Węglarek czerwonoudy

węglarek czerwonorudy

 

Gdzie można spotkać węglarka czerwonoudego?

Węglarek czerwonoudy występuje w środkowej i południowej Europie. W Polsce jego nieliczne stanowiska zlokalizowane są głównie w starych sadach i w lasach dębowych.

 

Szkodniki martwych i obumierających drzew - Węglarek czerwonorudy

Węglarek czerwonoudy rozwija się w brzozach, bukach, dębach, klonach, leszczynach, olszach, orzechach włoskich, osicach, głogach, różach i tarninach. Rozwija się on również na różnych gatunkach drzew owocowych takich jak między innymi grusze, jabłonie i śliwy. Węglarki czerwonoude zasiedlają pnie i mające co najmniej 2 centymetry szerokości gałęzie obumierających oraz martwych drzew których wiek wynosi od 60 do 100 lat. Węglarki czerwonoude mogą również żerować w ułożonym w stosy drewnie opałowym.

Jak zbudowany jest i jak wwygląda węglarek czerwonoudy?

Osobniki dorosłe węgarka czerwonoudego mają od 8 do 13 milimetrów długości. Są one czarne. Jedynym wyjątkiem są uda, które są czerwone, ale tylko w nasadowej części.

Na członach czułków nie ma kolcowatych wyrostków występujących u blisko z nim spokrewnionego węglarka matowego. Są one jedynie lekko kanciasto rozszerzone. Czułki samców są dłuższe od ciał samców, a czułki samic krótsze od ciał swoich właścicielek.

Ocena: 5/5 - 140Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: