Xilix Gel - Zwalczanie szkodników za pomocą żelu owadobójczego

Drewno jest materiałem od tysięcy lat używanym w budownictwie i od tysięcy lat wiąże się to z jednym i tym samym problemem jakim są szkodniki drewna czyli drewnojady. Przez lata wypracowaliśmy wiele metod zwalczania szkodników drewna. W naszym artykule przedstawimy jedną z nich czyli zwalczanie szkodników drewna znanych też jako drewnojady za pomocą owadobójczego żelu XILIX. Napiszemy jakie są zalety żelu owadobójczego XILIX, czym jest zjawisko tiksotropii, czym jest permetryna i jak nakładać żel owadobójczy XILIX.

xilix gel preparat

Zalety żelu Xilix i zjawisko tiksotropii

Żel owadobójczy XILIX ma szereg zalet. Jest wydajny, bezpieczny dla zdrowia i dla otoczenia. Doskonale penetruje drewno. Za zalety żelu owadobójczego XILIX w dużym stopniu odpowiadają jego tiksotropowe właściwości. Tiksotropia znana też jako pamięć cieczy polega na występowaniu zależności lepkości od czasu przez który działały siły ścinające. Oznacza to, że właściwości tiksotropowe żelu owadobójczego XILIX zmieniają się na czas jego nakładania, a zmienione podczas nakładania właściwości żelu XILIX pozostają niezmienne przez pewien okres czasu po czym ich właściwości wracają do właściwości, które miał zanim go nałożono. Upraszczając sprawę żele tiksotropowe zachowują się tak, jakby przez pewien czas pamiętały co się z nimi działo. Substancje tiksotropowe zawdzięczają swoje działanie skomplikowanej budowie molekularnej bazującej na silnych elektrycznych oddziaływaniach międzycząsteczkowych. Bezpośrednią przyczyną tiksotropii jest stres mechaniczny, któremu poddawane są materiały. Tiksotropowe właściwości żelu owadobójczego XILIX pozwalają nakładać go grubymi warstwami bez spływania, uniknąć uszkadzającego drewno wiercenia i wtryskiwania oraz zmniejszyć liczbę warstw niezbędnych do naniesienia niezbędnej ilości preparatu. Żel owadobójczy cechuje się wysoką skutecznością i jest bezpieczny za równo dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska. Przenika głęboko do wnętrza drewna. Jest bardzo dyskretny ponieważ nie barwi na stałe drewna, a tym samym nie pozostawiają śladów świadczących o jego zastosowaniu. Żel owadobójczy XILIX skutecznie zwalcza liczne gatunki drewnożernych owadów. Może on być nakładany poprzez natryskiwanie, nakładanie za pomocą pędzla lub spryskiwanie.

Permetryna i jej zastosowanie

Substancją czynną odpowiedzialną za owadobójcze działanie żelu XILIX jest permetryna. Permetryna jest syntetycznym organicznym związkiem chemicznym zaliczanym do insektycydów trzeciej generacji. Permetryna jest silnie toksyczna dla owadów, organizmów wodnych i kotów, a jednocześnie stosunkowo nieszkodliwa dla ludzi i innych organizmów wyższych. Oprócz żelów owadobójczych permetryna stosowana jest również do zwalczania pasożytów drobiu i ludzi (pchły, świerzbowce, wszy), ochrony przed szkodnikami upraw i ochrony przed kleszczami i komarami.

W jakim drewnie można zastosować żel owadobójczy Xilix ?

Żel Xilix może być stosowany do zabezpieczana każdego rodzaju drewna. Stosowany jest on do zabezpieczenia za równo drewna stosowanego wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Może być stosowany za równo do zwalczana owadów w drewnie suchym jak i w drewnie zawilgoconym, mokrym, narażonym na kontakt z glebą i wodą morską. Żel owadobójczy Xilix doskonale chroni przed owadami za równo lite drewno pochodzące z drzew liściastych i iglastych jak i materiały drewnopochodne.

Przed jakimi owadami chroni żel Xilix ?

Żel XILIX skutecznie chroni drewno przed wszystkimi gatunkami szkodników drewna w tym miedzy innymi przed spuszczelem pospolitym, drwalnikiem, miazgowcami i termitami. Żel XILIX nie jest stosowany do zwalczania szkodników żerujących wyłącznie w żywym drewnie takich jak między innymi korniki.

Gdzie kupić żel owadobójczy Xilix?

Wysokiej jakości żele owadobójcze do których zaliczamy również XILIX nie są dostępne dla zwyczajnych śmiertelników. Dostęp do nich mają jedynie wyspecjalizowane firmy DDD. Jest tak ze względu na zagrożenie pękaniem skóry i wystąpieniem reakcji alergicznej które mogłyby wystąpić podczas nieprofesjonalnego zastosowania wspomnianego preparatu przez przypadkowych użytkowników. Zagrożeniom tym można zapobiec poprzez zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej podczas stosowania wspomnianych żelów. Żele owadobójcze zastosowane przez profesjonalistów stosujących odpowiednie środki ochronne są całkowicie bezpieczne.

żelowanie xilix gel

Kiedy nie należy stosować żelu Xilix ?

Żel owadobójczy XILIX powinien być nakładany w temperaturze wynoszącej co najmniej 10 stopni Celsjusza. Nie powinien być stosowany na drewnie zamarzniętym ani mającym kontakt z żywnością. Ze względu na ryzyko powstania uszkodzeń żel XILIX nie powinien być stosowany na drewnie mającym kontakt z materiałami porowatymi takimi jak płyta wiórowa, gips i filc bitumiczny. W przypadku stosowania żelu XILIX na drewnie egzotycznym lub charakteryzującym się wysoką zawartością tanin warto najpierw wykonać próbę z użyciem niewielkiej ilości żelu XILIX.

Przygotowanie drewna do nakładania żelu owadobójczego Xilix

Przed zastosowaniem żelu XILIX należy odpowiednio przygotować drewno na którym przeprowadzany będzie zabieg. Drewno należy oczyścić, wytrzeć za pomocą szczotki i odkurzyć. Jeśli drewno pokryte jest powłokami lakierniczymi powinny one zostać usunięte. Usunięte powinny zostać również luźne kawałki drewna, które nie będą już nadawały się do dalszego użytkowania. Jeśli w trakcie przygotowywania drewna do zabiegu stwierdzimy, że na skutek żerowania owadów lub działalności innych czynników utraciło on swoją wytrzymałość należy je zdemontować i wymienić.

Jak nakładany jest żel XILIX ?

To jak przebiega nakładanie żelu XILIX uzależnione jest od grubości drewna na które nakładany jest żel XILIX. W przypadku drewna o przekroju przekraczającym 10 centymetrów, elementów o obwodzie przekraczającym 80 centymetrów i drewna okrągłego o średnicy przekraczającej 30 centymetrów nakładanie żelu XILIX rozpoczyna się od wstrzykiwania. Wstrzykiwanie żelu XILIX powinno być przeprowadzane za równo w miejscach, które zostały zaatakowane przez szkodniki jak i w miejscach sąsiadujących z miejscami zaatakowanymi przez drewnojady.

Najczęściej stosuje się trzy zastrzyki za pomocą żelu XILIX na metr kwadratowy, a w każdym zastrzyku stosowanych jest 20 ml żelu. Następnie drewno spryskiwane jest dwoma warstwami żelu XILIX. Poszczególne warstwy żelu XILIX nakładane są w odstępach wynoszących od 15 do 30 minut.

W przypadku drewna cieńszego od opisanego przed chwilą wstrzykiwanie nie jest konieczne. Drewno takie wystarczy 3 krotnie spryskać żelem XILIX pod niskim, nieprzekraczającym 5 barów ciśnieniem. Poprawność nałożenia żelu XILIX można skontrolować wzrokowo obserwując nałożony żel. Wymaga to jednak dużego doświadczenia w stosowaniu tego typu substancji i nie jest możliwe w przypadku osób nie zajmujących się na co dzień zwalczaniem owadów za pomocą żelu z XILIX. W celu zapewnienia wysokiej skuteczności zabiegu nakładania żelu XILIX należy pokryć żelem XILIX również końce poddawanego zabiegowi drewna oraz miejsca cięcia.

Żel XILIX posiada w swoim składzie barwnik fluorestencyjny, który może być aktywowany przez światło ultrafioletowe. Na szczęście barwnik ten widoczny jest nie dłużej niż do miesiąca po nałożeniu ponieważ jest on degradowany przez światło słoneczne. Widoczne w ultrafiolecie dodatki ułatwiają skontrolowanie dokładności pokrycia drewna żelem XILIX.  

Czynności pozabiegowe

W trakcie suszenia na powierzchni drewna może pojawiać się biały pył. Należy go usunąć za pomocą wilgotnej szmatki lub szczotki.

Po zakończeniu zabiegu należy spłukać materiały i urządzenia użyte podczas nakładania żelu XILIX za pomocą wody z mydłem. Bardzo ważne jest aby zrobić to jeszcze przed wyschnięciem środka. Wydajność żelu XILIX uzależniona jest od przekroju drewna, jego gatunku i od zastosowanej metody nakładania żelu. W przypadku zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę drewna przed szkodnikami drewna wystarczy 80 gramów żelu XILIX na metr kwadratowy drewna. W przypadku zastosowania żelu XILIX w celach leczniczych jego zużycie jest kilkukrotnie wyższe. W przypadku zastosowania metody łączonej polegającej na jednoczesnym zastosowania wstrzykiwania i spryskiwania zużycie żelu XILIX wynosi średnio 240 gramów na metr kwadratowy, a w przypadku zastosowania wyłącznie spryskiwania zużycie żelu XILIX wzrasta do około 450 gram na metr kwadratowy poddawanego zabiegowi drewna.

Okres schnięcia drewna poddanego działaniu żelu XILIX uzależniony jest od szeregu czynników do których zaliczamy między innymi warunki atmosferyczne, zdolności adsorpcyjnych drewna i rodzaj drewna poddawanego zabiegowi. W przypadku dobrze wentylowanych miejsc schnięcie żelu XILIX trwa od 3 dni do 2 tygodni. W przypadku drewna liściastego o dużych naczyniach takiego jak na przykład wiąz, kasztan i dąb schnięcie żelu XILIX może potrwać nawet miesiąc. Dopiero po zakończeniu procesu schnięcia żelu XILIX możliwe jest zastosowanie wykończenia drewna.

 

 

Zalety żelu Xilix:

  • Żel Xilix przenika głęboko w drewno co zapewnia wysoką skuteczność,
  • Xilig Gel nie barwi drewna ,
  • Żel ten jest bardzo skuteczny przy zwalczaniu szkodników drewna. Xilix gel zwalcza między innymi miazgowce, chrząszcze, kózkowate i termity,
  • Xilix gel jest gotowym żelem i nie wymaga wcierania w drewno,
  • Żel Xilix można stosować na różne sposoby: spryskiwanie, natryskiwanie, nakładanie pędzlem.

Preprat dzięki doskonałej penetracji i sile przenikania przez powierzchnię materiału pozwala na nakładanie grubych warst, zmiejszając liczbę wart niezbędnych do wykonania zabiegu.

Xilix Gel jest preparatem dostępnym tylko dla profesjonalnych firm z branży DDD, a zabiegi z użyciem żelu powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników.

 

xilix gel

Dodatkowe materiały Xilix Gel:

Karta Charakterystyki Xilix 
Xilix Karta Opisu Technicznego
Ulotka Xilix Gel

Tagi: XiliX Gel Curatif, żelowy środek do drewna,  Skuteczny środek na szkodniki drewna, Ochrona i leczenie drewna, Profesjonalny żel do zwalczania drewnojadów, xilix, gel, żel, xilix gel, xlix żel, xilx gel, 

Ocena: 5/5 - 165Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: