Czym jest zagwoździk fiołkowy ? (Callidium violaceum)

Zagwoździk fiołkowy jest chrząszczem z rodzaju Callidium. W przeszłości najczęściej stosowaną nazwą zagwoździka była nazwa ściga fioletowa, a nazwa zagwoździk fioletowy była nazwą dodatkową tylko z rzadka stosowaną zamiennie. Obecnie to zagwoździk fiołkowy jest najczęściej używaną nazwą tego zwierzęcia. Nie są to wszakże jedyne jego nazwy. Znany jest on również jako zagwoździak fioletowy i zagwozdnik fiołkowy.

Jak wygląda zagwoździk fiołkowy

Zagwoździk fiołkowy jest owadem średniej wielkości. Rozmiary osobników dorosłych zagwoździka fiołkowego wynoszą od 8 do 16 milimetrów długości. Ciała zagwoździka fiołkowego jest silnie spłaszczone.  Przedplecze zagwoździka fiołkowego jest zaokrąglone i pomarszczone. Uda wyraźnie zgrubiałe zwłaszcza w przypadku ostatniej pary. Ubarwienie zagwoździka fiołkowego jest ciemno niebieskie, niemal czarne z metalicznym połyskiem.

Gdzie żyje zagwoździk fiołkowy ?

Zagwoździk fiołkowy jest pospolity na terenie całej Polski. Występuje głównie w lasach iglastych i mieszanych. Często pojawia się również na terenie tartaków, zrębów i innych miejsc w których odbywa się obróbka drewna. Charakterystyczną cechą zagwoździka fiołkowego jest niechęć osobników dorosłych do opuszczania miejsc w których przyszły one na świat. Często zasiedlają je one przez wiele lat jeśli tylko nadal one istnieją.

Rozwój zagwoździka fiołkowego

Osobniki dorosłe zagwoździka fiołkowego pojawiają się od maj do lipca niemniej najliczniejsze są w czerwcu. Czasami bywają one widywane również w sierpniu. Osobniki dorosłe zagwoździka fiołkowego najczęściej spotykane są na drzewach należących do gatunków na których żerują ich larwy. Najczęściej są to drzewa iglaste takie jak sosny, świerki, jodły i modrzewie. Rzadziej zagwoździki pojawiają się na drzewach liściastych takich jak na przykład wierzby, dęby, olszyny, buki i drzewa owocowe. Najczęściej widywane są na drzewach martwych i suchych. Właśnie na tych drzewach odbywa się kopulacja zagwoździka fiołkowego a w znajdujących się na nich spękaniach samice składają swoje jajeczka.

Żerowanie larw zagwoździka fiołkowego odbywa się pod korą. Larwy drążą tam liczne płytkie korytarze, które często przecinają się ze sobą. Wypełnione są one trocinami. Długość rozwoju zagwoździka uzależniona jest od czynników zewnętrznych w tym zwłaszcza od wilgotności drewna. Zazwyczaj rozwój ten trwa 2 lata, ale w przypadku mocno wysuszonego drewna może on trwać nawet o rok lub dwa lata dłużej. Larwy osiągają do 26 milimetrów długości. W okolicach maja lub czerwca larwy zagwoździka fiołkowego wgryzają się w drewno i tworzą w jego wnętrzu kolebkę poczwarkową w której następuje ich przeobrażenie w postaci dorosłe. Osobniki dorosłe zagwoździka fiołkowego wydostają się na zewnątrz drewna przez te same otwory przez które same wgryzły się w drewno kiedy były jeszcze larwami. W związku ze zniszczeniami powodowanymi w drewnie zagwoździk fioletowy uważany jest przez leśników za szkodnika drewna.

Inni przedstawiciele rodzaju Callidium występujący w Polsce

Obok zagwoździka fiołkowego w Polsce występują jeszcze dwaj inni przedstawiciele rodzaju Callidium. Najbardziej podobny do zagwoździka fiołkowego jest Callidium aeneum charakteryzujący się pomarszczonymi pokrywami i metaliczno-zielonym ubarwieniem. Nieco bardziej od zagwoździka fiołkowego odróżnia się Callidium coriaceum mający brunatne ubarwienie.

  

Zagwoździk fiołkowy (Callidium violaceum) - Zdjęcie

Ocena: 5/5 - 156Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: