Dezynsekcja Beztlenowa AirMicro

 

Dezynsekcja beztlenowa z wykorzystaniem aparatu AirMicro

Dezynsekcja dóbr dziedzictwa kulturowego w środowisku beztlenowym, za pomocą azotu przy użyciu systemu AirMicro. Jest to metoda skuteczna, ekologiczna, bezpieczna dla pracowników i nie wymagająca transportu obiektów zainfekowanych.

System AirMicro ? jak wygląda aparat do dezynsekcji beztlenowej

System AirMicro tworzy aparat AirMicro oraz zestaw urządzeń, narzędzi i materiałów:
- kompresor, którego zadaniem jest podwyższenie ciśnienia powietrza,
- zbiornik sprężonego powietrza,
- zgrzewarka do folii,
- czytnik stężenia tlenu w powietrzu znajdującym się w zamkniętych opakowaniach,
- przeźroczysta folia specjalnie dobrana, aby stanowiła barierę  nie przepuszczającą tlenu.

Aparat AirMicro jest lekki i niewielkich rozmiarów, łatwy do obsługi i transportu. Po zakończeniu projektu aparat był wielokrotnie udoskonalany, aby zwiększyć jego wydajność. 

dezynsekcja beztlenowa airmicro

Zwalczanie szkodników metodą dezynsekcji beztlenowej AirMicro

Zadaniem aparatu AirMicro jest odsianie tlenu ze sprężonego powietrza z taką wydajnością, że do zamkniętych w gazoszczelnej folii przedmiotów podawany jest prawie tylko azot (stanowi on 78% powietrza), a zawartość tlenu spada do 0.2-0.3%.

Zabieg polega na umieszczeniu zaatakowanych przez organizmy szkodliwe obiektów (stare księgi, ramy obrazów, rzeźby z drewna, zbiory entomologiczne, meble) w modyfikowanej atmosferze, w której jest nie więcej niż 0.3% tlenu. Aby to osiągnąć należy je zamknąć w gazoszczelnych opakowaniach z folii, która nie przepuszcza tlenu.
Zabytkowe przedmioty, w zależności od wielkości, zamykane są pojedynczo, po kilka lub kilkanaście w opakowaniu z folii nieprzepuszczającej tlenu. W tym celu przedmioty te otacza się folią, mocuje się zawory, po czym jej brzegi zgrzewa się zgrzewarką. Wszystkie kolejne opakowania mogą być łączone przy pomocy rurek i zaworów, gdyż system AirMicro umożliwia jednoczesną dezynsekcję licznych i dużych zbiorów obiektów muzealnych.

Bezpieczeństwo podczas dezynsekcji beztlenowej AirMicro

 

Aparat AirMicro nawilża lub osusza powietrze wprowadzane do opakowań do poziomu wilgotności względnej, w jakiej trzymane były w pomieszczeniu przed zabiegiem. Chroni je to przed uszkodzeniami wynikającymi z przesuszenia lub zbyt dużego nawilżenia.

AirMicro wyposażony jest również  w specjalną funkcję extra dry służącą do osuszania przedmiotów (np. książek i archiwaliów po powodziach).
Poprzez system rurek łączących AirMicro z opakowaniami doprowadzana jest modyfikowana atmosfera tak długo, aż stężenie tlenu osiągnie w nich poziom 0.1-0.3% (pomiaru dokonuje się specjalnym czytnikiem stężenia tlenu). Wtedy zawory są zamykane, a przedmioty są pozostawiane w atmosferze beztlenowej (anoxia) przez 21 dni, co gwarantuje 100% śmiertelność dla wszystkich szkodników i ich stadiów rozwojowych (jaja, larwy, poczwarki, dorosłe).

Po 3 tygodniach dezynsekowane przedmioty można wyjąć z opakowania, albo pozostawić i przechowywać w atmosferze azotu, co zabezpiecza je przed ponownym atakiem szkodników. Przechowywanie w azocie hamuje również rozwój pleśni, grzybów i bakterii, a także chroni przed szkodliwym działaniem tlenu.
Do zwalczania organizmów niszczących dobra dziedzictwa kulturowego stosowano gazy trujące metodą fumigacji. Bromek metylu jest w UE zakazany od 2005 r. Fosforowodór łatwo wchodzi w reakcję z miedzią, srebrem i złotem oraz ich związkami, więc może uszkodzić barwniki i różne składniki przedmiotów zabytkowych. Tlenek etylenu jest rakotwórczy, powoduje zmiany genetyczne, uszkadza system neuro-endokrynalny, a w niskich stężeniach dla wielu jest silnym czynnikiem alergennym. Gazy te po zabiegu uwalniane są do atmosfery, którą zanieczyszczają. Są bardzo niebezpieczne dla osób prowadzących gazowanie i osób postronnych.

System AirMicro jest ekologicznym zamiennikiem toksycznych gazów stosowanych w celu ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego przed szkodnikami. Zastosowanie AirMicro zabezpiecza dobra dziedzictwa kulturowego,  jest bezpieczne dla ludzi i przyjazne środowisku.


Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa


Corneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: